ФИКСИРАНА ЛИХВА ПРИ КРЕДИТИТЕ

Повишеното търсене на кредити у нас доведе до появата на нови и нови банкови и небанкови институции, които предлагат кредити при различни условия. Това е добре за крайния потребител, защото така той може да избере и подпише възможно най-изгодната оферта за заем. Все още кредитите с фиксирана лихва не се предлагат масово и навсякъде, но интересът към тях нараства все повече. Причина за това е, че те предлагат по-голяма сигурност и предпазват потребителя от неприятни изненади за повишена лихва по техния кредит.

У нас, кредити с фиксирана лихва се предлагат повече от небанковите институции, но има и банки, които предлагат такива. В повечето случаи фиксираната лихва не е за целия период на договора за заем, а само за първите няколко години, но има и такива финансови институции, които предлагат фиксирана лихва по кредитите си за целия срок на договора.

Предимството на заемите с фиксирана лихва е избягването на повишаване на договорената по кредита лихва. Това позволява на кредитополучателя успешно да планира своя бюджет, без да се притеснява, че вноската по кредита му може да се повиши, заради нараснал лихвен процент. Това все пак е някакъв вид сигурност и спокойствие за потребителя.

Лошото при тези заеми обаче е, че при условия, когато лихвите падат, вноската по кредита с фиксирана лихва няма да се промени, което е в ущърб на кредитополучателя. Точно поради тази причина, няма някой, който да може да каже дали кредитът с фиксирана лихва е за предпочитане. Съветът на специалистите в бранша е, ако ще теглите малка сума за кратък период, и има вероятност да погасите заема си предсрочно, да се насочите към заем с фиксирана лихва, защото тогава този вид заем определено е по-изгоден.

При заем с по-голяма сума и дълъг срок на изплащане, фиксираната лихва не е за предпочитане. Губи се ефектът от нея, ако 30 години ще изплащате заем, а само 3 години лихвата ще е фиксирана. Също така, след изтичане периода на фиксираната лихва, лихвеният процент по заема Ви ще се повиши значително, и дори ще надвишава тази, по останалите стандартни кредити.

Първоначално, кредитът с фиксирана лихва изглежда доста привлекателен, но често се оказва, че тези с променящ се лихвен процент са по-изгодни. Ако сте се ориентирали към заем с фиксирана лихва, предварително проучете как ще се промени тя, когато срокът на непроменящ се лихвен процент изтече. Не пропускайте да обърнете внимание и на таксите, които са неизменна част от всеки заем.

Никога не се хвърляйте на първата попаднала Ви оферта за кредит, колкото и спешно да се нуждаете от сумата. Съберете възможно най-много оферти, разглеждайте, сравнявайте и съпоставяйте, и едва тогава пристъпете към сключване на договор.

Преценете колко ще трябва да платите в края на договора. Не е лоша идея и да се посъветвате със специалист, защото това ще Ви спести време, нерви и пари.