Бързи заеми — алтернативното решени е на кредитните карти

Малки микрокредити компании налагат все по-активно своите продукти на пазара за бързи заеми и изместват кредитните карти. Все повече потребители избират да изтеглят бърз потребителски кредит, вместо да се ангажират трайно с кредитна карта.

Като основни преимущества на бързите заеми, кредитните компании изтъкват ниските лихви, факта, че са с по-гъвкави условия за отпускането им, а не на последно място и фактът, че веднъж погасени, не дължите допълнителни такси по тях.

Най-честите причини за теглене на бърз кредит е поради ремонт и обзавеждане на жилище, или като оборотни средства за бизнеса. В периода юли-септември, всеки трети българин предпочита да изтегли бърз кредит, за да замине на почивка, или да плати сметки, вместо да се ангажира с кредитна карта. Предимствата на тези продукти са, че нужната сума може да бъде изтеглена в рамките на 30 минути, а такси за проучване и разглеждане на документацията не се плащат.

Друга причина българските потребители да избират бързите заеми, пред кредитните карти е лечение или закупуване на лекарства. Близо 7% от потребителите избират тази услуга, тъй като се нуждаят от спешни пари за лечение. Забавянето на заплатите също е основателна причина българският гражданин да посегне към потребителски бързи заеми. Нуждата от спешно покриване на задължения и битови сметки, често е основен повод за подобна инициатива. Важно е да се отбележи, че докато кредитната карта изисква по-продължителен период за одобрение и издаване, а също така е и с високи такси за погасяване, то тук подобни допълнителни разходи практически липсват. Всичко това стимулира потребителите да посегнат към тази услуга, вместо да се придържат към конвенционалните банкови продукти.

Условията за кредитиране с микрокредити за кратко време също са силно променени през последните години. Държавата въведе допълнителни механизми за регулиране и прозрачност на условията за отпускане на бързите кредити, осигурявайки допълнителна защита на потребителите срещу измама.