Регистрация на фирма в Гърция

Регистрация на фирма в Гърция

Както се казва: „В Гърция има всичко!“. Това е истината, защото страната на удивителната красота се намира в южната част на Балканския полуостров и се измива от три морета: Средиземно, Егейско и Йонийско, а остров Крит се измива от Либийско море в южната страна.

Границите на тази древна държава минават близо до Турция, Албания, Македония и България, давайки неограничени възможности за тези, които желаят да започнат бизнес в сферата на търговията и туризма.

Гърция е единна държава, разделена на 13 административни области. Въпросите от местно значение се решават от съветите, избрани с преки избори. Формата на управление е парламентарна. Глава на правителството е министър-председателят, който се избира от парламента. Цялата законодателна власт в страната принадлежи на Камарата на депутатите.

Културното наследство на гърците е доста разнообразно. Този аспект привлича туристи на територията на Гърция, доходите от които представляват лъвския дял от държавния бюджет. Така че, ако вашето намерение е да създадете фирма, която работи в областта на културата (сувенири, живопис, занаяти), не сте сбъркали.

Но ако решите да започнете бизнес в тази област и имате някакви интересни, дори ноу-хау предложения, смятайте, че сте улучили целта.

Трябва да се отбележи, че при регистрацията на фирма или получаването на работа неизменно е необходимо да се съобразите с корпоративната култура на тази страна.

Този много важен аспект трябва да стане правило. Специално внимание трябва да се обърне на езиковата бариера и ако знаете поне английски, сте на половината път към успеха. Други важни фактори са облеклото, организацията на работното време, работното място и съгласуваността на колективната работа.

Бизнес в Гърция

Ако искате да осъществите вашите идеи и стремежи, като започнете бизнес в Гърция, смятайте, че вече сте свършили половината работа. Въпреки някои трудности в икономиката, Гърция е доста обещаваща страна в сферата на бизнеса. В страната се въвеждат данъчни облекчения за всички представители на бизнеса, които насърчават развитието на предприятия и фирми в различни сфери.

Но е рано да се отпуснете, тъй като данъчната система в Гърция е доста трудна, а именно корпоративният данък е 40%, данъкът върху наследството е до 75%.

Но всичко не е толкова ужасно, например данъкът от физически лица варира от 5 до 40%, но данъкът върху недвижимите имоти е 0,3-0,8% годишно, но някои области на дейност са освободени от този вид данък. Основната ставка на данъка върху добавената стойност за юридическите лица е 18%. Необходимо е също да се плати данък върху дохода.

В Гърция е възможно да се регистрира фирма в една от редица организационни и правни форми. Най-честата регистрация на дружеството в Гърция е Anonymos Eteria (AE), което е подобно на частно акционерно дружество. Eteria Periorismenis Efthynis (EPE) е публично акционерно дружество. Omorythmos Eteria (OE) е дружество с неограничена отговорност. Eterorythmos Eteria (EE) е дружество с ограничена отговорност. Можете също така да създадете съвместно предприятие – Kinopraxi, или да създадете дъщерно дружество на чуждестранна компания – Branch.

Най-изгодната регистрация на фирма е създаването на дъщерно дружество на чуждестранна компания, тъй като в този случай тя става почти офшорна, чрез приемането на закона за избягване на двойното данъчно облагане. Такава компания е освободена от почти всички данъци, а единствената скъпа част от регистрацията на фирмата е застрахователната гаранция от 50 хиляди долара от банката и годишният обмен на 100 хиляди долара в националната парична валута.

Вашата съдба е във вашите ръце и само вие решавате къде е вашият дом и какво е вашето щастие. Registracianafirma.net може да помогне за регистриране ан фирма в Гърция

Ние ще Ви регистрираме готова фирма в Гърция за най-кратко време. Купуването на компания в Гърция никога не е било по-лесно. Регистрацията на фирма в Гърция е един от най-лесните и евтини начини за започване на легитимна международна предприемаческа дейност. Регистрацията на фирми е едно от основните направления в нашата работа.

ФИКСИРАНА ЛИХВА ПРИ КРЕДИТИТЕ

Повишеното търсене на кредити у нас доведе до появата на нови и нови банкови и небанкови институции, които предлагат кредити при различни условия. Това е добре за крайния потребител, защото така той може да избере и подпише възможно най-изгодната оферта за заем. Все още кредитите с фиксирана лихва не се предлагат масово и навсякъде, но интересът към тях нараства все повече. Причина за това е, че те предлагат по-голяма сигурност и предпазват потребителя от неприятни изненади за повишена лихва по техния кредит. (още…)